Nationale herdenking 4 mei 2022

Op woensdag 4 mei heeft de nationale herdenking plaatsgevonden in de Gedenkstätte Sachsenhausen. De president van de Duitse Bundesrat Bodo Ramelow sprak als Duitse gastspreker tijdens de herdenkings­plechtigheid. De herdenking werd door ongeveer 120 personen bijgewoond.

Abbildung: ©TSK/Dirk Michael Deckbar
Nederlandse vlag halfstok

Op woensdag 4 mei heeft de jaarlijkse herdenking van alle burgers en militairen, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies - in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld - zijn omgekomen voor het eerst in twee jaar weer in de Gedenkstätte Sachsenhausen plaatsgevonden. Ambassadeur Ronald van Roeden stond in zijn toespraak stil bij het belang van herdenken: "We moeten de verhalen van wat er gebeurd is, van de gruwelen die hebben plaatsgevonden, blijven vertellen aan elkaar. We zijn namelijk op het punt aangekomen in de geschiedenis dat de generatie die de oorlog heeft meegemaakt, zij die dit alles overleefden, er niet meer zijn. Hoe houden we die herinnering samen levend? Hoe kunnen we de geschiedenis een gezicht blijven geven, als de overlevenden die het meemaakten en het ons konden vertellen, zijn verdwenen?"

Verder ging hij in op het belang van vrede en vrijheid in de huidige tijd vooral m.h.o.o. de oorlog in Oekraïne: “Het handelen van de één heeft altijd impact op de vrijheid van de ander. Het leert ons dat ons individuele handelen altijd invloed heeft op onze samenleving als geheel. Dat met individuele acties waarden als vrijheid, saamhorigheid en gelijkwaardigheid beschermd kunnen worden. Tegelijkertijd zien we nu hoe Poetin en zijn regime hun macht gebruiken om de vrijheid van anderen in te perken. In de agressie tegen Oekraïne zien we wat het ontbreken van een democratie, het gebrek aan vrijheid, kan doen met een samenleving.”

Abbildung: ©TSK/Dirk Michael Deckbar
Ambassadeur Ronald van Roeden

Gasttoespraak door Bundesratspräsident Bodo Ramelow

De gasttoespraak werd dit jaar gehouden door de heer Bodo Ramelow, Bundesratspräsident en Ministerpräsident des Freistaats Thüringen. De heer Ramelow ging in op het belang van het gezamelijke herdenken: “Es ist für uns wichtig, mit Ihnen zusammen den heutigen Tag hier in Sachsenhausen in einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung erleben zu können. Erleben im Sinne von Leben, weil aus dem Leben die Hoffnung wächst, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und europäische Menschenrechte die Grundlage einer europäischen Entwicklung sind.”

Abbildung: ©TSK/Dirk Michael Deckbar
Bundesratspräsident Bodo Ramelow

Gedicht, overdenking en muzikale bijdrage van Blanche Elliz

Het gedicht “Europa, 2022” van Lieke Marsman werd voorgedragen door Marthe Grootendorst (17), Nederlandse scholiere aan de Berlin International School. Lieke Marsman is de Dichter des Vaderlands 2021-2022 en heeft dit gedicht geschreven naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Dominee Rens Dijkman-Kuhn van de Nederlandse Kerk in Duitsland besloot de plechtigheid met een overdenking waarin de twee minuten stilte centraal stonden en het jaarthema ‘vrijheid in verbondenheid’: “Vrede is niet vanzelfsprekend. En hoe goed is het daarom, vandaag en hier op deze plaats te zwijgen. Twee minuten stil te zijn. Stil te staan bij hen, die aan den lijve ervaren hebben, dat vrede niet vanzelf spreekt. Bij al de mensen, die het slachtoffer van oorlog en geweld geworden zijn. De miljoenen Joden, de ontelbare Sinti en Roma, de duizenden homosexuelen en de vele mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Maar ook bij al die mensen, die de vrede gediend hebben en daarbij hun leven verloren hebben. Hoe goed is het, vandaag en op deze plaats stil te staan. Met ons zwijgen de vanzelfsprekendheid van de vrede te doorbreken. En in die stilte open te staan voor wat de vrede wanneer zij dan niet vanzelf spreekt, betekent.  Dat niet ook de beelden van de huidige oorlog gewoon gaan worden. Vanzelfsprekend worden.”

Voor de muzikale omlijsting zorgden de Nederlandse zangeres Blanche Elliz onder begeleiding van pianist Peter Schenderlein. Zij zong onder meer ‘Bridge over troubled water’ van Simon and Garfunkel en ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij.

Abbildung: ©TSK/Dirk Michael Deckbar
Scholiere Marthe Grootendorst
Abbildung: ©TSK/Dirk Michael Deckbar
dominee van de Nederlandse kerk in Duitsland Rens Dijkman-Kuhn
Abbildung: ©TSK/Dirk Michael Deckbar
zangeres Blanche Elliz en pianist Peter Schenderlein

Kransen en bloemen

Aansluitend werden onderstaande kransen en bloemen gelegd:

Kranslegging door Zijner Majesteits Ambassadeur namens het Koninkrijk der Nederlanden

Kranslegging namens oud-gevangenen KZ Sachsenhausen

Kranslegging namens Kamp Amersfoort

Kranslegging namens Kamp Vught en Gemeente Vught

Bloemen namens Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers

Kranslegging names de Stadt Oranienburg

Kranslegging namens de Nederlandse Kerk Berlijn

Na afloop van de plechtigheid was er gelegenheid om na te praten.

Bij de herdenking waren ongeveer 120 personen aanwezig.
 

Abbildung: ©TSK/Dirk Michael Deckbar
Kranslegging
Abbildung: ©TSK/Dirk Michael Deckbar
Kranslegging